Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru

Croeso gan y Cyfarwyddwr

Croeso i wefan Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae’r Ganolfan a gafodd ei lansio yn 2010 yn cael ei chyd-redeg gan Brifysgolion Aberystwyth a Bangor. Mae gan y ddau sefydliad draddodiad maith a balch o ragoriaeth mewn Addysg a Hyfforddiant Athrawon yn ymestyn yn ôl dros gan mlynedd. Rydym yn cynnig profiad myfyriwr o ansawdd uchel ar lefel israddedig ac uwchraddedig. Mae’r Ganolfan yn gweithio ac yn datblygu partneriaethau gydag ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws y rhanbarthau, ac yn darparu’r cychwyn gorau posib i athrawon dan hyfforddiant.

Mae ein gwefan yn darparu mewnwelediad i’r cyrsiau mae’r Ganolfan yn ei gynnig ac yn caniatáu fentoriaid a hyfforddeion gael mynediad i wybodaeth cwrs perthnasol.

Os ydych angen mwy o wybodaeth ynglŷn â’r Ganolfan, peidiwch â phetruso cyn cysylltu â ni.

Diolch am gymryd amser i ymweld â’n gwefan.